Kontakt

Instytut Audio Sp. z o.o.
ul. Muzyczna 1
55-330 Błonie
tel: +48 71 79-74-628
e-mail: info[at]instytutaudio.pl

NIP 899-27-20-858, KRS 0000389432, REGON 021549066
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 10.000 PLN